Svatováclavské pivobraní – tržnice za kinem – 28. 9. 2019 od 16:00 hod / Hraje Šísl band

Modrý dým – 13. ročník soutěže v kouření doutníků na délku popele – tržnice za kinem – 28. 9. 2019 od 18:00

 

UPOZORNĚNÍ: Během konání akce budou pořizovány fotografie a elektronické nebo kamerové/video záznamy. Vstupem na naši akci vyjadřujete svůj souhlas s jejich pořizováním, zpracováním a následnou publikací na webových stránkách www.kic-volary.cz a na internetových kanálech Facebook KIC Volary.

 

V případě vyjádření Vašeho nesouhlasu prosím informujte našeho pracovníka při vstupu na akci.

 

Přihlášením se na naši kulturní, veřejnou akci nebo soutěž udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, podpis a adresa bydliště. Účelem zpracování je účast na naší veřejné akci nebo soutěži a souhlas je udělován těmto subjektům: Město Volary, IČO: 00250830 a jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím, které se podílejí na pořádání kulturních akcí, veřejných akci a soutěží. Jakmile pomine účel, pro který je souhlas s využitím osobních údajů udělen, budou shromážděné a zpracované údaje skartovány a vymazány a to do 30 dnů od ukončení veřejné akce.