Připravujeme – čtvrtek 3. 12. 2020 od 17:00 – kinosál / Tento kus má v repertoáru divadla Víti Marčíka pevné místo a do jeho programu se vrací (ač s mnohými změnami jak v dějové linii, tak i v hereckém obsazení) pravidelně, rok co rok, v době adventní již dvacet let. Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích…

Scénář, režie: Vítězslav Marčík
Scéna a loutky: Jan Růžička
Hudba: lidové koledy
Hrají: Jitka Weinerová, Roman Jack Urban a Vítězslav Marčík