Program říjen 2019

Volary, dřevěné srdce Evropy…

pondělí 30. 9. – neděle 6. 10. 2019, knihovna

TÝDEN KNIHOVEN

týden plný knížek vyhlášený Svazem knihovníků a informačních pracovníků

více viz:  knihovna Volary

 

čtvrtek 3. 10. 2019, 19:00,

radniční sál

VOLARSKÉ LITERÁRNÍ VEČERY: JAN LAKOSIL

Co se vlastně odehrálo ve Volarech v roce 1938 a nejen o tom. Autor knih Šumava 1938, Sudety 1938, Utajená obrana Šumavy, Šumava krásná i smrtící.

beseda, projekce, vstupné dobrovolné

 

neděle 6. 10. 2019, 9:30, kostel, muzeum

VOLARSKÉ POSVÍCENÍ

Mše svatá k výročí posvěcení kostela, komentovaná prohlídka kostela a věže, výstava historických ornátů a dalších liturgických předmětů, pečení tradičních volarských koláčů, ale i chleba či housek

sobota 12. 10. 2019, 9:00, nádraží, muzeum, DDM

120 LET ŽELEZNICE VE VOLARECH

Výstava lokomotiv a mechanizace, jízda zvláštního motorového vlaku, jízdy historické ruční drezíny i historickým autobusem a další doprovodné akce

.

sobota 12. 10. 2019, 9:00, sraz před DDM Volary

DRAKIÁDA NAD VOLARAMI

Přineste si draka, je přichystána tvořivá dílna, malování na obličej a zahrajeme „Umí prase létat?“

 

pondělí 14. 10. 2019, 17:00, DDM

DESKOHRÁTKY

Zahrajeme si známé i nové hry.

 

středa 16. 10. 2019, 19:00, kino

RADŮZA + KAPELA

koncert zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, harmonikářky a hudební skladatelky za doprovodu kapely

koncert, vstupné 350 Kč

 

čtvrtek 17. 10. 2019, 18:00, radniční sál

Z HLUBIN OCEÁNU NA AZORSKÉ OSTROVY

Tomáš Kůdela se pro jachting a plavbu nadchl před mnoha lety a již sedmnáctým rokem si plní svůj sen.

beseda, projekce, vstupné dobrovolné

 

čtvrtek 24. 10. 2019, 16:00, kino

BUBU, BU!

Pohádkový příběh o zlém a chamtivém černokněžníkovi Ludvovi, který chce získat kouzelnou knihu, která by mu umožnila vládnout celému světu.

divadelní představení pro děti, vstupné 50 Kč

 

úterý 29. 10. 2019, 9:00, DDM

PLSTĚNÍ VLNY

Ovčí rouno jinak… na dotek měkké a hřejivé. Akce ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.

 

úterý 29. 10. 2019, 16:00, DDM

HALLOWEEN PÁRTY – SPANÍ V DOMEČKU

Přijďte v kostýmech, uděláme mejdan, opečeme si buřty a něco si vyrobíme.

 

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2019:

sobota 9. 11. 2019, 20:00, kino

JAROMÍR HRUŠKA – NÁVRAT DO HOTELU BLACKOUT

Nekorektní fake fiction komedie o mužích, ženách a jejich životních aplikacích. Pokračování dnes již kultovní inscenace Šumavského ochotnického spolku.

 

pátek 29. 11. 2019, 17:00, radniční sál

BABOUCI

Nejstarší jihočeská dechovka zahraje k tanci i poslechu

 

 

UPOZORNĚNÍ: Během konání našich akcí budou pořizovány fotografie a elektronické nebo kamerové/video záznamy. Vstupem na naši akci vyjadřujete svůj souhlas s jejich pořizováním, zpracováním a následnou publikací na webových stránkách www.kic-volary.cz a na internetových kanálech facebook KIC Volary.

V případě vyjádření Vašeho nesouhlasu prosím informujte našeho pracovníka při vstupu na akci.

Přihlášením se na naši kulturní, veřejnou akci nebo soutěž udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, podpis a adresa bydliště. Účelem zpracování je účast na naší veřejné akci nebo soutěži a souhlas je udělován těmto subjektům: Město Volary, IČO: 00250830 a jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím, které se podílejí na pořádání kulturních akcí, veřejných akci a soutěží. Jakmile pomine účel, pro který je souhlas s využitím osobních údajů udělen, budou shromážděné a zpracované údaje skartovány a vymazány a to do 30 dnů od ukončení veřejné akce.