Program srpen 2019

Volary, dřevěné srdce Evropy…

středa 7. 8. 2019, 19:00, sraz u muzea

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VOLAR

S Romanem Kozákem po „starém“ Starém městě.

 

sobota 17. 8. 2019, 9:00 – 24:00

neděle 18. 8. 2019, 9:00 – 14:00

VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA

26. ročník tradičního svátku „dřevěných“ dějin města.

 

sobota 24. 8. 2019, 14:00, sraz u restaurace U Potůčků

STAROČESKÁ KONOPICKÁ VE VOLARECH

Je to již 30 let, kdy Svaz žen ve Volarech obnovil tuto venkovskou tradici.

středa 28.8. 2019, 20:00, náměstí

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VOLAR

Venkovní projekce starých fotografií náměstí s komentářem Romana Kozáka.

 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:

pátek 20. 9. 2019, 18:00, knihovna

VOLARSKÉ LITERÁRNÍ VEČERY: PŘEMYSL ČECH

Televizní moderátor, autor knih Objektiv s úsměvem, Trefen šumavským genem, Šumaváci.

beseda, autogramiáda

 

 

UPOZORNĚNÍ: Během konání našich akcí budou pořizovány fotografie a elektronické nebo kamerové/video záznamy. Vstupem na naši akci vyjadřujete svůj souhlas s jejich pořizováním, zpracováním a následnou publikací na webových stránkách www.kic-volary.cz a na internetových kanálech facebook KIC Volary.

V případě vyjádření Vašeho nesouhlasu prosím informujte našeho pracovníka při vstupu na akci.

Přihlášením se na naši kulturní, veřejnou akci nebo soutěž udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, podpis a adresa bydliště. Účelem zpracování je účast na naší veřejné akci nebo soutěži a souhlas je udělován těmto subjektům: Město Volary, IČO: 00250830 a jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím, které se podílejí na pořádání kulturních akcí, veřejných akci a soutěží. Jakmile pomine účel, pro který je souhlas s využitím osobních údajů udělen, budou shromážděné a zpracované údaje skartovány a vymazány a to do 30 dnů od ukončení veřejné akce.