Program září 2020

Volary, dřevěné srdce Evropy…

pátek 11. 9. 2020, 16:00, sál kina

JEZINKY   BEZINKY aneb SMOLÍČEK 3 x JINAK

Rozpustilá taškařice plná veselých písniček a skotačení mimických loutek je vhodná pro děti pohádkového věku (zhruba od čtyř do osmi let).

dětské divadelní představení, vstupné 40Kč

 

čtvrtek 17. 9. 2020, 18:00, knihovna

VOLARSKÉ LITERÁRNÍ VEČERY: ONDŘEJ FIBICH

Záhadné příhody na Šumavě a v Pošumaví.

beseda, vstupné dobrovolné

 

úterý 22. 9. 2020, 17:00, galerie

CESTA OBLAKŮ

Vernisáž výstavy obrazů Pavla Hubeného a Aleše Šulce.

 

čtvrtek 24. 9. 2020, 19:00, sál kina

MIROSLAV TÁBORSKÝ: BLÁZINEC

Napínavá a aktuální groteska, ve které se blázni zmocní vlády nad ústavem, který je alegorickou podobou světa. Všech patnácti rolí se ujal Miroslav Táborský.

divadelní představení, vstupné 290 Kč, předprodej v infocentru

 

úterý 29. 9. 2020, 15:00, muzeum

DŘEVĚNÉ DIVADLO: PRINCEZNA NA HRÁŠKU

Známá pohádka o zkoušce, zda je princezna pravá či falešná, je rozšířena o rodinné téma. Po pohádce loutkářská dílna.

vstupné dobrovolné

 

PŘIPRAVUJEME – ŘÍJEN 2020:

čtvrtek 1. 10. 2020, 18:00, Radniční sál

JAROSLAV PULKRÁBEK: SLZY STOŽECKÉ MADONY

Křest, představení a autogramiáda knihy přibližující Volary a blízké okolí.

 

sobota 10. 10. 2020, 19:00, sál kina

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO: VINETŮŮŮ
Komedie pro celou rodinu, na motivy románů Karla Maye. Nostalgická vzpomínka okořeněná nadsázkou a humorem. Pro příznivce romantiky divokého západu i dobré zábavy.

divadelní představení, vstupné 290 Kč

 

UPOZORNĚNÍ: Během konání našich akcí budou pořizovány fotografie a elektronické nebo kamerové/video záznamy. Vstupem na naši akci vyjadřujete svůj souhlas s jejich pořizováním, zpracováním a následnou publikací na webových stránkách www.kic-volary.cz a na internetových kanálech facebook KIC Volary.

V případě vyjádření Vašeho nesouhlasu prosím informujte našeho pracovníka při vstupu na akci.

Přihlášením se na naši kulturní, veřejnou akci nebo soutěž udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, podpis a adresa bydliště. Účelem zpracování je účast na naší veřejné akci nebo soutěži a souhlas je udělován těmto subjektům: Město Volary, IČO: 00250830 a jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím, které se podílejí na pořádání kulturních akcí, veřejných akci a soutěží. Jakmile pomine účel, pro který je souhlas s využitím osobních údajů udělen, budou shromážděné a zpracované údaje skartovány a vymazány a to do 30 dnů od ukončení veřejné akce.