Městská galerie

Náměstí 325, 384 51 Volary (Městský hotel Bobík)

Otevírací doba:
Po – Ne 9.00 – 17.00 hod

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

středa 13. 11. 2019, 18:30, galerie

IVAN UHLÍŘ – OBRAZY A PLASTIKY

Na zahájení vystoupí Bára Štěpánová.

vernisáž výstavy

BYLO K VIDĚNÍ V NAŠÍ GALERII… / LENKA HERZOGOVÁ – NATURA

GRUPPE 16: NOW – 29. 3. – 30. 4. 2019 / V městské galerii právě probíhá výstava obrazů a moderního skla umělců z Bavorského města Santkt Oswald Riedel Hütte. Zahájili ji starostové Volar Vít Pavlík a Helmut Vogel ze Sankt Oswaldu Ridel Hütte.

Umělecká skupina Gruppe 16, která se soustřeďuje na malbu, fotografii a také na práci se sklem, které k této bavorské obci patřilo do roku 2000, kdy tu zanikla místní sklárna.

Výstavu je možné navštívit do konce dubna 2019.