Organizace

KIC Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary

Kulturně informační centrum je účelové zařízení, poskytující veřejnosti bezplatně komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem, kulturou a turismem. Zajišťuje provoz informační kanceláře. Zabezpečuje propagaci města a s tím související marketingové, ediční, publikační a inzertní činnosti. Úzce spolupracuje s ostatními orgány a subjekty města.

KIC Volary –  Rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 ke stažení zde: (v .pdf)

https://kic-volary.rozpocet2020.pdf

UPOZORNĚNÍ: Během konání našich akcí budou pořizovány fotografie a elektronické nebo kamerové/video záznamy. Vstupem na naši akci vyjadřujete svůj souhlas s jejich pořizováním, zpracováním a následnou publikací na webových stránkách www.kic-volary.cz a na internetových kanálech facebook KIC Volary.

V případě vyjádření Vašeho nesouhlasu prosím informujte našeho pracovníka při vstupu na akci.

Přihlášením se na naši kulturní, veřejnou akci nebo soutěž udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, podpis a adresa bydliště. Účelem zpracování je účast na naší veřejné akci nebo soutěži a souhlas je udělován těmto subjektům: Město Volary, IČO: 00250830 a jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím, které se podílejí na pořádání kulturních akcí, veřejných akci a soutěží. Jakmile pomine účel, pro který je souhlas s využitím osobních údajů udělen, budou shromážděné a zpracované údaje skartovány a vymazány a to do 30 dnů od ukončení veřejné akce.